در صورتیکه شما تولید کننده / وارد کنند محترم دارای اقلامی هستید که مایل به ارایه به مشتریان از طریق شما مارکت با روزانه بیش از ۱۰ هزار مشتری/کاربر می باشید می توانید مشخصات خود و اقلام را از طریق فرم ذیل ارسال فرمایید.